חוה וינר
השכלה
1978 - 1975בי"ס לסיעוד ע"ש זיידה (בני ציון) לתואר אחות מוסמכת.
1980 - 1981בי"ס לסיעוד ע"י בי"ח שיבא בתל השומר - קורס טיפול נמרץ קורונרי.
1988 - 1992אוניברסיטת תל-אביב - תואר בוגר בסיעוד בהצטיינות. נושא הפרקטיקום – "תמיכה בבני משפחה של חולים דמנטיים בקיבוץ".
1995בי"ס לסיעוד ע"ש זיידה (בני ציון) - קורס התמחות מוכרת בסיעוד גריאטרי.
1996-2000אוניברסיטת תל-אביב - תואר שני בסיעוד במגמת מומחיות קלינית בסיעוד גריאטרי. תזה בהדרכת פרופ' בקי ברגמן ודר' נילי טבק בנושא – "העדפה של אחיות בדילמה אתית של קשירת חולים תשושי נפש", בהצטיינות.
2013-2019אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס לרפואה, החוג לרפואה תעסוקתית – תואר שלישי (PhD). תזה בהדרכת פרופ' יוסף ריבק, פרופ' לאוניד קליכמן ודר' דבורה אלפרוביץ, בנושא: "אמצעי העזר הארגונומי המועדף לשינוי תנוחת מטופל פסיבי במיטה והטמעתו המעשית".
ניסיון מקצועי
-
2007מנהלת בית הספר לסיעוד בני ציון הוראת תחום מדעי הסיעוד במסלול האקדמי.
2005 - 2007מנהלת הסיעוד בבי"ח פלימן.
1993-2005בי"ס לסיעוד ע"י בי"ח בני ציון בחיפה - הדרכה במחלקה פנימית, הוראה, ריכוז תחום הגריאטריה, ריכוז קורס על בסיסי בסיעוד גריאטרי וריכוז קורסי הסמכה לתעודת אח/ות מוסמך/כת.
2000 - 2007הוראה במכללה לישראל(C.O.P.A.C.E.) CLARK UNIVERSITY : גרונטולוגיה, שיקום ותיאוריות בסיעוד
1999 - 2001ריכוז קורס על בסיסי בסיעוד גריאטרי במרכז להכשרה מתקדמת לסיעוד באזור הצפון ע"י בי"ח רמב"ם
1986 - 1993קיבוץ גבעת חיים מאוחד:ניהול מרפאת הקיבוץ המשרתת כ – 1000 נפש, ואחריות ישירה לתחום הגריאטרי. ניהול בית הסיעוד של הקיבוץ - אחריות כוללת לטיפול במטופלים סיעודיים מורכבים ותשושי נפש (סה"כ 24 מטופלים). הקמת מערך סיעוד גריאטרי בקהילה הקיבוצית (כ 160 קשישים), הפעלתו וניהולו.
1984 - 1986מרפאת קיבוץ גבעת ברנר - ניהול התחום הגריאטרי והמעקב אחרי חולים כרוניים.
1983היחידה לטיפול נמרץ קורונרי - בי"ח הדסה ירושלים
1981 - 1982פנימית ויחידה לטיפול נמרץ קורונרי - בי"ח וולפסון (שנת חובה למשרד הבריאות).
1979 - 1981יחידה לטיפול נמרץ קורונרי - בי"ח שיבא במסגרת השירות הצבאי.
1978 - 1979הדרכה בבי"ס לרפואה צבאית - במסגרת השרות הצבאי.
חברות בעבר ובהווה בועדות ארציות ומשלחות מקצועיות
07.2006.חברות בפורום המרכזי לפיתוח מקצועי וסוגיות בהדרכה קלינית – היום. שליחות מטעם האגף לשיתוף בינלאומי במשרד החוץ ומשרד הבריאות, להדרכה בנושא: "הטיפול בקשיש ובחולה הכרוני" באוניברסיטת מוגלה, בתורכיה.
2000-2005.ועדה מלווה לאחות הראשית הארצית בנושא: סיעוד גריאטרי
2000-2005ועדה ארצית למניעה ואיתור אלימות בקרב קשישים
2008-2015מזכירות פורום מנהלות בתי-ספר לסיעוד
1998-2000ועדת בחינות ממשלתית בתחום מחלות פנימיות סיעוד ורפואה
2000-2005ועדת בחינות ממשלתית לקורס על-בסיסי בסיעוד גריאטרי
פרסומים
וינר, ח., פקר, ל., וולפינסקי, ד., שמחה, א. (1996) , התמודדות בני משפחה בקיבוץ עם חולה דמנטי. הפורום - עלון לסיעוד פסיכו גריאטרי, ספטמבר 1996, עמ' 34-37.
וינר ח., קליחמן, ל. ריבק, י. אלפרוביץ-נחנזון, ד. (2015), סדין החלקה או מנשא, המלצות קבוצת מיקוד לבחירה בהתאם ליתרון ארגונומי, האחות בישראל, אוקטובר 2015, עמ. 34-38.
וינר ח., קליחמן, ל. ריבק, י. אלפרוביץ-נחנזון, ד. (2015), שיטות לשינויי תנוחה של מטופל פסיבי במיטה: בחירה בהתאם ליתרון ארגונומי, גוף ידע, 13, עמ. 46-54.
טבק,נ., וינר,ח. (2001). קשירת מטופלים תשושי-נפש. רפואה ומשפט – ספר היובל, פתח-תקוה, האגודה לרפואה ולמשפט בישראל ע"מ. 399-404.
שקולניק, ת., וינר, ח., פסטינגר, י. (1999), מדוע הם מסרבים לפרוש ? – מחקר אודות תעסוקת חברי קיבוץ מבוגרים לאחר גיל פרישה, גרונטולוגיה, כו, 4-3, תשנ"ט, עמודים: 123-127.
Weiner, C., Alperovich, N.D., Ribak, J. & Kalichman, L. (2015), Prevention of nurses' work-related musculoskeletal disorders resulting from repositioning patients in bed, Workplace Health & Safety, 63, 5, pp. 226-233.
Weiner, C., Kalichman, L., Ribak, J. & Alperovich, N.D. (2017), Repositioning passive patient in bed: Choosing an ergonomically advantageous assistive device, Applied Ergonomics, 60, pp. 22-29.
Weiner, C., Tabak, N. & Bergman, R. (2003), The use of physical restraints for patients suffering from dementia, Nursing Ethics, 10, 5, pp. 512-525.